Vision

Tennis för alla nivåer, i generationer, för alla generationer

ÖFTK ska vara ”Norrlands trevligaste tennisklubb” – vilket ska bygga på:

  • Att ÖFTK är välkomnande och öppen för alla, samt strävar mot tillgänglighet för alla åldrar och ambitionsnivåer.
  • Att ÖFTK erbjuder en tränings– och tävlingsarena på högsta nationella nivå.
  • Att ÖFTK inbjuder till engagemang och deltagande kring utveckling av klubben och dess aktiviteter hos sina medlemmar.
  • Att ÖFTK erbjuder mervärde kring medlemskap.

Värdegrund

  • Alla får vara med, oavsett ålder, kön, religion eller plånbok.
  • Mjuka värden går före resultat.
  • Pedagogiskt ledarskap där ödmjukhet och kunskap går först.

Stadgar