Om verksamheten

ÖFTK:s Juniorverksamhet syftar till att ge alla tennisintresserade ungdomar en tennisutbildning. Oavsett kunskapsnivå skall utbildningen sträva mot att skapa kunniga och självständiga tennisspelare.

För att bli en bra tennisspelare krävs också ett eget engagemang, så som att spela/lira på egen hand och när spelnivån tillåter, tävla.

De tränare som står till klubbens förfogande har olika mängd kunskaper, utbildade från det svenska tennistränarsystemet, vilket borgar för samma grundsyn. 

Vi utgår från koncepten Play&Stay och Multi Skillz. Play&Stay innebär att storlek på tennisbana och racket samt typ av boll anpassas efter ålder och spelnivå. Konceptet har tagits fram för att ge en mer aktiv och roligare start i idrottens värld. Målet är att snabbt komma till spel och förstå grunderna. Multi Skillz bygger på att frångå den tidiga idrottsspecialiseringen – det vill säga undvika renodlade tennisgenvägar som relativt fort leder till en ensidig spelförmåga och alltför tidiga avhopp från sporten. Här fokuserar man på allsidig och koordinativ träning, som dock genomförs med så starka kopplingar till tennisspelet som möjligt. Konceptet innehåller också mycket samarbetsövningar vilket bidrar till glädje och gemenskap.

Så anmäler du dig / ditt barn

För att anmäla dig själv eller ditt barn till aktuella kurser går du in på ÖFTK:s föreningssida på MATCHI.se. Skrolla ner en bit på sidan så hittar du rubriken Kurser. Där kan du läsa mer om respektive kurs och anmäla ditt dig.

Vad kostar det att spela tennis?

Kostnaden för att träna tennis i någon av våra grupper består av tre delar: medlemsavgift i föreningen + kursavgift (se nedan) + obligatorisk bollavgift. 

Våra olika typer av juniorträning och priser

Sommartennisskola

450 kr för 5 dagar. 1,5 timmes träning/dag. 

Inkörsport samt utvecklingsträning

Mini: hel termin
6-11 år (cirka)
6–12 elever

995 kr/termin, 15-16 ggr
425 kr/termin 7-8 ggr

Nybörjare/prova på kurs
Lek- och motorikbaserad
Play and Stay-upplägg (se ovan)

Tennisskola Midi/Maxi:
7–19 år
4–6 elever

1250 kr/termin, 1timme/vecka, 15-16ggr (4-5st)

2500 kr/termin, 2 timmar/vecka

Grundläggande utbildning, teknikbaserad.
Äldre juniorer, spel och matchrelaterad taktik
Fullstor bana

Tennisskola hårdboll: hel termin 3–5 elever/bana

1250 kr/termin, 1timme/vecka, 15-16ggr (43-5st)

2500 kr/termin, 2 timmar/vecka

Spel och matchrelaterad taktik

Tävlingsskola: hel termin
Max 4 elever/bana (min 3–4 elever)
Målet är att garantera max 3 på banan inom en snar framtid.

3h 2975 kr/termin               
4h 3375 kr/termin
5h 3775 kr/termin

Vid 2 spelare på banan = 1h 2400 kr, 2h 4700 kr, 3h 6700 kr

Sparring: 1 spelare + tränare/sparring 525 kr/h

Taktik, fysträning, avancerad teknik samt matchrelaterad träning. Zontänket och zonplacering. Alla servar. Eget spel, egna initiativ.

Obligatorisk bollavgift för alla i träning (gäller endast vårterminen)

För att våra barn och unga ska slippa sälja diverse saker har vi något som kallas bollavgift. Spelar ni ett pass per vecka är avgiften 125 kr. Spelar ni två pass eller mer per vecka är avgiften 250 kr. Summan läggs på fakturan för vårterminen.

Medlemsavgift i ÖFTK

För att kunna delta i klubbens vuxenkurser med PT, minitennis, juniorträning, tävlingar samt ÖFTK:s sociala arrangemang måste du vara medlem i föreningen. Läs mer om medlemsavgiften och fördelarna med att vara medlem här. 

Vilken grupp hamnar mitt barn i och kan man byta grupp?

Det är verksamhetsansvarig/tränaren som gör ändringar i grupper, samt flyttar upp juniorer till en ny utbildningsnivå. Den samlade informationen från tränare, hjälptränarna, samt elevens utbildningsnivå ligger som grund till för eventuella förändringar. Hör av er vid önskemål.

Det här förväntas av dig som förälder

  • Som förälder förväntas du hjälpa till med olika punktinsatser som behövs inom klubben. Vilken typ av insats du kan hjälpa till med väljer du i redan när du anmäler ditt barn via anmälningsformuläret här på hemsidan. Du måste välja minst en och helst två uppgifter. Ni som inte väjer, kommer att bli tilldelade en punktinsats.
     
  • Du förväntas också stötta junioren utanför banan, aktivt söka information på vår Facebook- och webbsida samt hjälpa till med anmälningar till tävlingar. 

De här förväntningarna kan du som förälder / spelare ha på ÖFTK

  • Att vi bedriver en verksamhet för alla nivåer.
  • Att vi har utbildade tränare, med uppdaterad kunskap inom träning och ledarskap, för bästa kvalitet. 
  • Att vi anordnar verksamheter för ditt spelande och skapar mervärde genom familjär atmosfär och ledarskap.