Klicka på länken “Boka bana/MATCHi” ovan”. Då skickas du till webbsidan MATCHi.

Har du inlogg sedan tidigare loggar du in och väljer den tid du vill spela.

Har du inte inlogg skapar du ett sådant. Det finns bra hjälpavsnitt längst ner på Matchis webbsida (matchi.se).