SO TOUR UTMANINGEN 24/8

Anmälan till SO TOUR UTMANINGEN … INFO…

SO Tour Utmaningen för RÖD och ORANGE boll 7-12 år

Lördagen den 24/8

Klubbens spelare hjälper till och dömer /

Inbjudan: klicka här för info 

Anmälan: här anmäler du dig , klicka här

Skribent: Claes Coric
E-post: claes.coric@telia.com