Ordförande i ÖFTK har ordet.

Medlemsbrev juni 2024

Hej tennisvänner

Det är ju löjligt vad tiden går fort, nyss var det jul och strax ska man plocka sju sorters blommor och dansa kring stången. Men sommaren kom ju tidigt i år och tennisen kunde flytta ut i finvädret. Härligt!

Vi hade en fantastisk medlemskväll i slutet av maj – tack alla som kom och med stort engagemang hjälpte klubben med diverse uppgifter! För er som missade den kvällen kommer det fler chanser efter sommaren.

Apropå engagemang så har styrelsen under våren fokuserat på att hitta former för hur ÖFTK kan utvecklas som klubb. Styrelsen har skapat vad vi kallar för arbetsgrupper för att vi ska kunna förbättra och utveckla klubben genom medlemsengagemang. Tanken är att varje grupp ska ha en representant från styrelsen som ansvarar för gruppen, ser till att det blir verkstad och rapportera hur det går för gruppen tillbaka till styrelsen. Men för att det ska bli några arbetsgrupper behöver vi ju medlemmarnas, dvs ditt engagemang! Styrelsen hoppas och tror att den här klubben har ett stort engagemang i medlemsleden som vi nu gärna vill ta vara på!

Följande arbetsgrupper, med ansvarig styrelsemedlem inom parentes, har skapats:

  • Fastighet (Göran Strandberg) – ska skapa struktur i klubbens behov av renovering, prioritera behoven, arbeta för att renoveringarna kan genomföras och se till att de genomförs.
  • Tävling (Sven Sixtensson) – ordna klubbens tävlingar: tillsätta och utbilda funktionärer, ordna med fiket, priser, sponsorer till tävlingar etc
  • Banor (Johan Bexelius) – allt möjligt fix med banorna, inne och ute.
  • Kommunikation & IT (David Sundström) – Struktur och ordning på klubbens dokumentation samt information på hemsidan
  • Marknad/sponsring/event (vakant) – Sponsring för klubben i stort och smått så som hallsponsor, sponsring för bana 4, klädsponsor för tävlande juniorer….. finns oändliga möjligheter.

Styrelsen hoppas att just du vill engagera dig i en (eller flera!) arbetsgrupper. Arbetsbelastningen kommer inte vara betungande för var och en om vi hjälps åt. Och det är okej om man har mer eller mindre tid i olika perioder även om man vill vara med i en grupp.

Ni kan enkelt anmäla er till en arbetsgrupp genom att prata med gruppansvarig eller maila ordföranden; maria.hellblom@gmail.com

Önskar er en grusgnuggande skön tennissommar / Maria Hellblom, ordf